Zarząd Koła

Zarząd koła PZW Nr 36 "BOLT"

Prezes - kol. Marek Archacki

V-ce Prezes - kol. Zdzisław Święcki

V-ce Prezes - kol. Tadeusz Sęk

Sekretarz - kol. Adam Skrzecz

Skarbnik - kol. Marcin Ostrowski

Gospodarz - kol. Piotr Byjer

Członek - kol. Zbigniew Jastrzębski

Członek - kol. Kazimierz Mieciecki

Członek - kol. Janusz Sierak

Członek - kol. Stanisław Lisiewicz

Członek - kol. Dariusz Janicki

 


Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący - kol. Zbigniew Pukas

Sekretarz - kol. Hubert Borysewicz

Członek - kol. Roman Waszkiewicz

Sąd Koleżeński

 

Przewodniczący - kol. Marian Paczkowski

Z-ca Przewodniczącego - kol. Ludwik Brzeziński

Sekretarz - kol. Jan Kubaszewski

Członek - kol. Sławomir Kubaszewski

Członek - kol. Tomasz Olszewski