Zarząd Koła

Zarząd Koła PZW Nr 36 "BOLT"

Prezes - kol. Piotr Byjer

V-ce Prezes - kol. Piotr Święcki

Sekretarz - kol. Zbigniew Jastrzębski

Skarbnik - kol. Marcin Ostrowski

Gospodarz - kol. Dariusz Janicki

Członek - kol. Tadeusz Sęk

Członek - kol. Janusz Sierak

Członek - kol. Stanisław Lisiewicz

Członek - kol. Ewa Ostrowska

Członek - Rafał Świecki

Członek - Jan Kubaszewski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - kol. Marek Archacki

Zastępca Przew. - kol. Zdzisław Święcki

sekretarz kom.  - Zbigniew Pukas

Członek - kol.  Stanisław Olkowski

Członek - kol. Sławomir Kubaszewski

Sąd Koleżeński

Przewodniczący - kol. Marian Paczkowski

Zastępca Przewod. - kol. Waldemar Kołodziński

Członek sądu - kol. Henryk Grądzik

Członek sądu - kol. Tomasz Pszczółkowski

Członek sądu - kol. Lech Chełchowski