AKTUALNOŚCI

ODWOŁANIE

W związku z wejściem w życie nowych obostrzeń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem

stanu epidemii,  Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie informuje że od dnia

19-10-200 w strefie czerwonej Koła PZW obowiązuje :

Całkowity zakaz organizacji zawodów wedkarskich

Zarząd Koła nr. 36 Bolt  odwołuje  zawody spiningowe,

które miały się odbyć dnia 25-10-2020 r.

                                                                                                             ZARZĄD KOŁA

Ogłoszenie

Koledzy Wędkarze 

Zarząd Koła NR. 36 Bolt  zawiadamia że dn. 25-10-2020r. organizuje

na zakończenie sezonu spiningowe zawody wędkarskie,

które odbędą się na akwenie Brzuze.

Zawody odbędą się na żywej rybie, każdy z uczestników zobowiązany jest

do posiadania siatki do przetrzymywania złowionych ryb.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi

zasadami związanymi z pandemią Covid-19

Zbiórka w Makowie Mazowieckim o godz 6.30 ( Bank BGŻ)

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach.

                                                                           ZARZAD KOŁA

 

Ogłoszenie

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła NR. 36 Bolt  zawiadamia że dn. 11-10-2020r. organizuje

otwarte zawody spławikowe na zalewie w Makowie Mazowieckim

Liczba miejsc ograniczona , decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpisowe w wysokości 40 zł. od uczestnika (nie obowiązuje członków koła)

Kwota zostanie przeznaczona na nagrody. Zawody odbędą sie zgodnie z RAPR ,

a także obostrzeniami związanymi z okresem epidemii.

Zapisy do dn. 02-10-2020r pod nr. telefonu 887 304 110 oraz

534 523 423 oraz w sklepie wędkarskim. Planowane rozpoczęcie

zawodów o godz. 7.00 . Więcej informacji na stronie internetowej koła.

                                                                  Zapraszamy

                                                            ZARZĄD KOŁA

 

OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

KOŁO NR 36 ''BOLT'' w MAKOWIE MAZOWIECKIM

ZAWIADOMIENIE

W dniu 01-03-2020 o godz. 9:30 (w pierwszym terminie), o godz. 10:00 ( w drugim terminie)

odbędzie sie w lokalu TO-TU w Makowie Maz. ul. Moniuszki117

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1.Sprawozdanie z działalności Koła ,

a. Zarządu                             

b. Komisji Rewizyjnej          

  c. Sądu Koleżeńskiego         

2. Omówienie i przyjęcie planu pracy i działalności oraz

preliminarza budżetowego Koła na 2020r.

3. Dyskusja                                 

4.Przyjęcie uchwał i wniosków

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW

ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

                                                                           ZARZĄD KOLA

 

 

 

Terminarz organizacji zawodów wędkarskich

na rok 2020 Koła Nr. 36 Bolt

 

09-II-2020  - Podlodowe Mistrzostwa Koła - jeż. Brajnickie

11-IV-2020  -  Zawody Morskie                                         

19-IV-2020  -  Zawody spławikowe o Mistrzostwo Koła - zalew Maków Maz.

10-V-2020  -  Spinningowe Mistrzostwa Koła - zbiornik Brzuze

31-V-2020  -  Wędkarski Dzień Dziecka -zalew Maków Maz.

21-VI-2020  -  Puchar Burmistrza Makowa Maz. - zalew Maków Maz.

10-12-VII-2020  - Wekendowa wycieczka nad jezioro Mojtyny

02-VIII-2020  -  Zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Koła-  zalew Maków Maz.

16-VIII- 2020 - Zawody gruntowe - zalew Maków Maz.

30-VIII-2020  -  Mistrzostwa Szkółki Wędkarskiej - zalew Maków Maz.

20-IX-2020  -  Zawody spławikowe - zakończenie letniego

sezonu wędkarskiego - zalew Maków Maz.

18-X-2020  - Zawody spinningowe - zbiornik Gnojno

                                                                               Zarząd Koła         

 

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła Nr. 36 Bolt uprzejmnie zawiadamia członków koła

że w roku 2020 w ramach promocjii Koła Nr. 36 Bolt ,

 podczas zakupu znaków wędkarskich będą rozprowadzane

breloczki z logiem koła.

Serdecznie zapraszamy do zakupu znaków

                                                       ZARZĄD KOŁA

 

 

KOLEDZY WĘDKARZE !!!

Zarząd Koła PZW Nr. 36 ''BOLT'' zaprasza kol. Wędkarzy na Spotkanie Wigilijne

które odbędzie się w dn. 20 grudnia 2019 r o godz. 17.00 w lokalu 

przy ul. Moniuszki 117 ( Bar TO TU) w Makowie Maz.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału

w punktach sprzedaży znaków

 Serdecznie zapraszamy

                                                                    ZARZĄD  KOŁA

 

 

OGŁOSZENIE

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła nr. "36 BOLT "zawiadamia członków koła

że dnia 20-10-2019 r  na zakończenie letniego sezonu 

organizuje spiningowe zawody wędkarskie

 które odbędą sie na akwenie Brzuze.

Zbiórka w Makowie Maz . (Bank BGŻ) o godz. 6;30

                                                     ZARZĄD KOŁA

 

Ogłoszenie

Zarząd Koła Nr. "36 BOLT" uprzejmnie zaprasza członków koła

w dniu 17-10-2019 r na sprzątanie

zalewu w Makowie Mazowieckim .

Spotykamy się o godz. 15;30 na parkingu przy zalewie

                                           ZARZĄD KOŁA

 

OGŁOSZENIE

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła Nr. 36 "BOLT" zawiadamia że dn.  22-09-2019r.

organizuje zawody spławikowe na Zalewie w dwóch kat. -

junior i senior na zakończenie letniego sezonu wedkarskiego.

Zapisy w dniu zawodów do godz. 7;00

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w zawodach .

                                                                  ZARZĄD KOŁA

 

 

 

OGŁOSZENIE

KOLEDZY  WĘDKARZE

Zarząd Koła Nr.36 ''BOLT'' uprzejmie zawiadamia członków Koła ,

że dn. 06.10.2019r. organizuje połowy dorsza na Bałtyku.

Wyjazd do Darłowa na nocleg w dn. 05.10.2019r. godz. 10:00

z Makowa Mazowieckiego (postój TAXI)

Nocleg w cztero-osobowych kajutach na kutrze.  Odpłatność 180 zł.

Zapisy do 14.09.2019r. przyjmuje skarbnik Kola - decyduje kolejność zgłoszeń.

Ilość miejsc ograniczona ( 21 osób )

W przypadku rezygnacji odpłatność nie ulega zwrotowi.   

Z powodu złych warunków pogodowych istnieje możliwość zmiany terminu wyjazdu.

Serdecznie zpraszamy .                        

                                                                                            ZARZĄD KOŁA

 

Ogłoszenie

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła Nr.'' 36 BOLT'' uprzejmie zawiadamia członków koła że dnia

 2-4 sierpnia 2019r organizuje wycieczkę wędkarską nad jezioro w okolicach Jedwabna.

Wpisowe 20 zł i numer PESEL przy zgłoszeniu w punktach sprzedaży znaków,

w których udzielane będą niezbędne informacje.

Zapisy chętnych do dnia 20-07-2019r  - ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

                                                                                                                                            ZARZĄD KOŁA                             

Ogłoszenie

Zawody o Puchar Burmistrza Makowa Mazowieckiego

Zarząd Koła nr. 36 BOLT zaprasza w dniu 16-06-2019r na otwarte zawody spławikowe

o Puchar Burmistrza Makowa Mazowieckiego w ramach Dni Makowa

Zbiórka uczestników i zapisy do godz. 7.00

Planowane rozpoczęcie zawodów  godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wędkarzy  

z opłaconymi składkami na 2019 r. w Okręgu Mazowieckim

                                                                                                                      Zarząd Koła                

 

 

Ogłoszenie

Wędkarski Dzień Dziecka

Zarząd Koła Nr 36 ''BOLT" uprzejmnie zaprasza wszystkie dzieci do lat 15

w dn. 02 czerwca 2019 r. nad zalew w Makowie Maz.  na spławikowe zawody

wędkarskie z okazji Dnia Dziecka . Zgłoszenia uczestników do godz. 8:00

Zawody odbędą sie w trzech kategoriach wiekowych.

Wymagana siatka do przetrzymywania złowionych ryb.

Każdy uczestnik otrzyma upominek.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału .

                                     ZARZĄD  KOŁA

 

 

Ogłoszenie

Koledzy Wędkarze

Zarząd Koła Nr. 36 Bolt zawiadamia że w dniu 19-05-2019 r

organizuje zawody spinningowe na akwenie Brzuze

Zapisy w dniu zawodow do godz. 7:00

Wyjazd z Makowa o godz. 6:30 postój TAXI

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w zawodach

                                 ZARZĄD  KOŁA

 

Ogłoszenie

Koledzy Wędkarze

Zarząd Koła nr. 36 BOLT uprzejmie zaprasza członków Koła

w dniu 11-04-1019 r na sprzatanie zalewu w Makowie Mazowieckim.

Spotykamy sie o godz. 16.00 na parkingu przy zalewie

                                                    ZARZĄD KOŁA

 

OGŁOSZENIE

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła nr. 36 BOLT uprzejmnie zawiadamia  członków kola

że dnia 14-04-2019r organizuje spławikowe zawody o mistrzostwo Koła

które odbędą sie na zalewie w Makowie Maz. w klategorii Junior Senior

Zapisy do godz. 7.00 w dniu zawodow

                                                                      ZARZĄD KOŁA

 

O K R Ę G   M A Z O W I E C K I  

      P O L S K I E G O   Z W I Ą Z K U   W Ę D K A R S K I E G O

Koło nr  36 „BOLT” w Makowie Mazowieckim

Z A W I A D O M I E N I E

      W dniu 03.03.2019 o godz. 9:30 (w pierwszym terminie), o godz. 10:00 (w drugim terminie)

odbędzie się w lokalu To-Tu w Makowie Maz ul. Moniuszki 117.

W A L N E    Z G R O M A D Z E N I E    SP R A W O Z D A W C Z E

  Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

  1. Sprawozdanie z działalności Koła,

a/ Zarządu,

b/ Komisji Rewizyjnej

c/ Sądu Koleżeńskiego.

2. Omówienie i przyjęcie planu pracy i działalności oraz preliminarza budżetowego Koła na 2018 r.

3. Dyskusja.

4. Przyjęcie uchwał i wniosków.

 

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW

ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                      ZARZĄD KOŁA

                                                                  KOLEDZY WĘDKARZE!!!

 

                                          Zarząd Koła PZW Nr 36 „BOLT” zaprasza kol. Wędkarzy na Spotkanie Wigilijne

   Które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018r. o godz. 17.00 w lokalu przy ul. Moniuszki 117 (Bar TO-TU) w Makowie Maz.

   Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w punktach sprzedaży znaków.

                                                   Serdecznie zapraszamy.

 

                                                                                               ZARZĄD KOŁA

 

          Zarząd Koła Nr.36”BOLT” zawiadamia członków Koła,

że dn. 28.10.2018r. Na zakończenie letniego sezonu organizuje spinningowe zawody

  wędkarskie, które odbędą się na akwenie Brzuze.

 Zbiórka w Makowie Maz. (Bank BGŻ) o godz. 6:30

      

                                                  

                                                                

                                                         

         OGŁOSZENIE

Ze względu na przeprowadzone zarybianie wprowadza się ZAKAZ WĘDKOWANIA na zalewie w Makowie Maz.
Zakaz wprowadza się od 11.10.18r godz.10:00 do dn. 12.10.18r. godz.24:00

                      Zarząd Koła nr.36 „BOLT”

 

OGŁOSZENIE 

                                   Zarząd Koła Nr 36 ”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków Koła, że dn. 30.09.2018r. Organizuje wyjazd

                               na połowy dorsza na Bałtyku. Wyjazd do Władysławowa na nocleg   w dn. 29.09.2018 r.

go                       godz. 12:00Odpłatność 170 zł, zapisy przyjmuje skarbnik Koła – decyduje kolejność zgłoszeń.

                           Ilość miejsc ograniczona (21osób). Ostateczny termin wpłat do 21.09.2018r

                              W przypadku rezygnacji odpłatność nie ulega zwrotowi.

                                     Z powodu złych warunków pogodowych istnieje możliwość zmiany terminu wyjazdu.          

                         Serdecznie zapraszamy.                                                                                              Zarząd Koła

KOLEDZY WĘDKARZE                     

 Zarząd Koła Nr.36”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków Koła,

 że dn. 23.09.2018r.  na zakończenie letniego sezonu wędkarskiego organizuje

zawody spławikowe na Zalewie w dwóch kat. Junior i Senior.

Zapisy  do godz, 7:00  w dniu zawodów.     

                                                                                   Serdecznie Zapraszamy.                                                                               ZARZĄD KOŁA

 

KOLEDZY WĘDKARZE  

        Młodzieżowa Szkółka Wędkarska przy Kole Nr.36”BOLT” zaprasza uczestników

                    do lat 16 do wzięcia udziału w otwartych spławikowych zawodach wędkarskich „Zakończenie Wakacji”

zaliczanych jako Mistrzostwa Szkółki. Zawody odbędą się dn. 02.09.2018r. na Zalewie w Makowie.

Zapisy w dniu zawodów do godz. 8:00.

  Zapraszamy wszystkich młodych uczestników do wzięcia   udziału w imprezie.

                           

                                                                                ZARZĄD KOŁA

 

                                                                   KOLEDZY WĘDKARZE 

                      Zarząd Koła Nr.36”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków, że dn. 03-05. sierpnia 2018 r. organizuje

                             wycieczkę wędkarską nad jeź. Mojtyny. Wpisowe 20zł. i nr. PESEL przy zgłoszeniu w punktach

                                    sprzedaży znaków w których udzielane będą niezbędne informacje.

                                          Zapisy chętnych do dn. 22.07.2018r. – ilość miejsc ograniczona.

 

                                               Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

                                                                         

                                                                                                                     ZARZĄD KOŁA

KOLEDZY WĘDKARZE

                 Zarząd Koła Nr.36”BOLT” zawiadamia, że dnia 17.06.2018 (Niedziela) nad Makowskim Zalewem, 

                                                                 Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 

                             organizuje otwarte zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Makowa Maz. 

                         Zapisy w dniu zawodów do godz. 7:00.  

                        Przygotowanie na stanowiskach: 7:15 - 9:00

                        Zawody: 9:00 - 13:00

   Więcej informacji pod numerem telefonu: 511-540-053 

                                                                      Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w zawodach.

 

 

 

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki
oraz Koło nr 36 BOLT
zapraszają dzieci wraz z opiekunami
na Spławikowe Zawody Wędkarskie
organizowane w ramach
DNIA DZIECKA 2018

PROGRAM:
Zawody odbędą się 3 czerwca 2018 r. (NIEDZIELA) w godzinach 9.00-11.00 na Zalewie w Makowie Mazowieckim w trzech kategoriach wiekowych:
- Kategoria I – dzieci do 6 lat (TYLKO Z OPIEKUNEM)
-Kategoria II- dzieci od 7 do 10 lat
- Kategoria III- dzieci od 11- 14 lat.

Zapisy nad Zalewem do godziny 8.00.

Każdy uczestnik otrzyma paczkę zanęty TRAPER oraz pudełko białych robaków.

Dla zwycięzców przewidziano puchary i nagrody oraz dla wszystkich słodycze.

Uczestnicy obowiązkowo muszą przynieść siatkę do przetrzymywania złowionych ryb w czasie zawodów.

Więcej informacji pod nr telefonu: 511-540-05
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Zarząd Koła Nr. 36 „BOLT” zawiadamia, że w dniu 10.05.2018r

                               o godzinie 16:15 w Zespole Szkół Nr. 2 w 

                Makowie Mazowieckim odbędzie się nabór nowych członków

      chętnych do uczestnictwa w zajęciach Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej

              w roku 2018.

                Zapraszamy dzieci i młodzież do lat 15 z opiekunem.

 

 

 

KOLEDZY WĘDKARZE

                 Zarząd Koła Nr.36”BOLT” zawiadamia, że dn. 13.05.2018r.  organizuje  zawody spinningowe na akwenie Brzuze

                         Zapisy w dniu zawodów do godz. 7:00.   Wyjazd z Makowa godz 6:00postój TAXI.

                                                                      Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w zawodach.

                           

KOLEDZY WĘDKARZE                     

 Zarząd Koła Nr.36”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków Koła,

 że dn. 22.04.2018r. organizuje spławikowe zawody o mistrzostwo Koła,

które odbędą się na zalewie  w Makowie Maz. w kategorii Junior i Senior   

Zapisy  do godz, 6:30  w dniu zawodów.     

                                                                                   Serdecznie Zapraszamy.                                                                               ZARZĄD KOŁA

 

                                                                      

                 Zarząd Koła Nr. 36 „BOLT” zawiadamia, że w dniu 13.04.2018r

                               o godzinie 16:00 w Zespole Szkół Nr. 2 w 

                Makowie Mazowieckim odbędzie się nabór nowych członków

      chętnych do uczestnictwa w zajęciach Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej

              w roku 2018.

                Zapraszamy dzieci i młodzież do lat 15 z opiekunem.

 

 

 

 

 

 

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła Nr.36”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków Koła,

          że dn. 11.03.2018r. organizuje podlodowe zawody wędkarskie o

     mistrzostwo Koła na jez. Burdąg.

 Wyjazd o godzinie 6:30 z postoju TAXI.

Zapisy w punktach sprzedaży do 8 marca. Odpłatność 10 zł.

Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać linkę asekuracyjną min. 10m.

                     

                                                        

                  

               Serdecznie zapraszamy.                                                           Zarząd Koła                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 O K R Ę G   M A Z O W I E C K I  

      P O L S K I E G O   Z W I Ą Z K U   W Ę D K A R S K I E G O

Koło nr  36 „BOLT” w Makowie Mazowieckim

Z A W I A D O M I E N I E

      W dniu 25.02.2018 o godz. 9:30 (w pierwszym terminie), o godz. 10:00 (w drugim terminie)

odbędzie się w lokalu To-Tu w Makowie Maz ul. Moniuszki 117.

W A L N E    Z G R O M A D Z E N I E    SP R A W O Z D A W C Z E

  Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

  1. Sprawozdanie z działalności Koła,

a/ Zarządu,

b/ Komisji Rewizyjnej

c/ Sądu Koleżeńskiego.

2. Omówienie i przyjęcie planu pracy i działalności oraz preliminarza budżetowego Koła na 2018 r.

3. Dyskusja.

4. Przyjęcie uchwał i wniosków.

 

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW

ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                      ZARZĄD KOŁA

 

 

      KOLEDZY WĘDKARZE

j                     Zarząd Koła nr. 36 "BOLT" uprzejmie zawiadamia członków Koła,

                      że w roku 2018 w ramach promocji Koła Nr 36 "Bolt" będą 

                      rozprowadzane podczas zakupu znaków wędkarskich breloczki                                                         z logiem Koła.

 

 

OGŁOSZENIE 

                                   Zarząd Koła Nr 36 ”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków Koła, że dn. 17.03.2018r. Organizuje wyjazd

                                   na połowy dorsza na Bałtyku. Wyjazd do Władysławowa na nocleg   w dn. 16.03.2018 r. godz. 12:00.

go                              Odpłatność 170 zł, zapisy przyjmuje skarbnik Koła – decyduje kolejność zgłoszeń.

                                  Ilość miejsc ograniczona (21osób). Ostateczny termin wpłat do 02.03.2017r. 

                                  W przypadku rezygnacji odpłatność nie ulega zwrotowi.

                                  Z powodu złych warunków pogodowych istnieje możliwość zmiany terminu wyjazdu.          

                         Serdecznie zapraszamy.                                                                                   Zarząd Koła     

                                                             

 

 

KOLEDZY WĘDKARZE

                 Zarząd Koła Nr.36”BOLT” zawiadamia, że dn. 29.10.2017r.  organizuje  zawody spinningowe na akwenie Brzuze

                         Zapisy w dniu zawodów do godz. 7:00.   Wyjazd z Makowa godz 6:30postój TAXI.

                                                                      Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w zawodach.

                                   ZARZĄD KOŁA

         

          

  

 

                                 

  KOLEDZY WĘDKARZE  

    Zarząd Koła Nr.36”BOLT” zawiadamia, że dn. 03.09.2017r. organizuje  zawody spławikowe na Zalewie o Mistrzostwo Szkółki Wędkarskiej.

       Zapisy w dniu zawodów do godz.8:00. Prosimy o potwierdzenie udziału do dn. 01.09.2017r. w punktach sprzedaży znaków.

                  Zapraszamy młodzież do lat 16 do wzięcia udziału w zawodach.

                           

                                                                                ZARZĄD KOŁA

 

 

 

 

KOLEDZY WĘDKARZE  

Młodzieżowa Szkółka Wędkarska przy Kole Nr.36”BOLT” zaprasza uczestników do lat 16

       do wzięcia udziału w spławikowych zawodach wędkarskich dn. 20.08.2017r. na Zalewie w Makowie.

                   Zapisy w dniu zawodów do godz. 8:00.  Zapraszamy wszystkich młodych uczestników do wzięcia udziału w imprezie.

                           

                                                                                ZARZĄD KOŁA

 

 

KOLEDZY WĘDKARZE

 

                        Zarząd Koła Nr.36”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków Koła,

 że dn. 21.05.2017r. organizuje spinningowe zawody o mistrzostwo Koła,

które odbędą się na akwenie Brzuze.

 Zbiórka w Makowie Maz. (postój TAXI) o godz. 6:00

   

                                                                                        Zarząd Koła

                                                                                                                                                                                

 

                                                                              

KOLEDZY WĘDKARZE                     

 Zarząd Koła Nr.36”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków Koła,

 że dn. 23.04.2017r. organizuje spławikowe zawody o mistrzostwo Koła,

które odbędą się na zalewie  w Makowie Maz. w kategorii Junior i Senior   

Zapisy  do godz, 7:00  w dniu zawodów.     

                                                                                   Serdecznie Zapraszamy.                                                                               ZARZĄD KOŁA

OGŁOSZENIE 

                                   Zarząd Koła Nr 36 ”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków Koła, że dn. 08.04.2017r. Organizuje wyjazd

                               na połowy dorsza na Bałtyku. Wyjazd do Władysławowa na nocleg   w dn. 07.04.2017 r.

go                       godz. 12:00. Odpłatność 180 zł, zapisy przyjmuje skarbnik Koła – decyduje kolejność zgłoszeń.

                           Ilość miejsc ograniczona (21osób). Ostateczny termin wpłat do 31.03.2017r

                              W przypadku rezygnacji odpłatność nie ulega zwrotowi.

                                     Z powodu złych warunków pogodowych istnieje możliwość zmiany terminu wyjazdu.          

                         Serdecznie zapraszamy.                                                                                              Zarząd Koła                                                                                                                                                                  

       O K R Ę G   M A Z O W I E C K I

    P O L S K I E G O   Z W I Ą Z K U   W Ę D K A R S K I E G O

Koło nr  36 „BOLT” w Makowie Mazowieckim

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 19.02.2017 o godz. 9:30 (w pierwszym terminie), o godz. 10:00 (w drugim terminie)

odbędzie się w lokalu To-Tu w Makowie Maz ul. Moniuszki 117.

 

W A L N E    Z G R O M A D Z E N I E    

 SP R A W O Z D A W C Z O – WYBORCZE KOŁA

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 

1.    Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego, Sekretarza i powołanie Prezydium.

2.    Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej.

3.    Sprawozdanie z działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

4. Omówienie i przyjęcie planu pracy i działalności oraz preliminarza budżetowego Koła na 2017 r.

5. Wybory: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Koła, Sądu Koleżeńskiego i Delegatów na Zjazd Okręgowy.

6. Przyjęcie uchwał i wniosków.

7. Zakończenie obrad.

 

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW

ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

 

                                                                                                                  ZARZĄD KOŁA

 

 

 

 

 

       KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła Nr 36 "BOLT" uprzejmie zawiadamia, że w dniu 29.01.2017 roku organizuje podlodowe zawody wędkarskie o Mistrzostwo Koła, które odbędą się na jeziorze Burdąg. Wyjazd uczestników z Makowa Mazowieckiego o godzinie 6:30 przy postoju TAXI. Zapisy u skarbnika Koła, odpłatność 10 zł.

 

 

 

   ZARZĄD KOŁA

 

  KOLEDZY WĘDKARZE !!!

 

Zarząd Koła PZW Nr 36 "BOLT" zaprasza kolegów Wędkarzy na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r. o godzinie 17:00 w barze To-Tu ul. Moniuszki w Makowie Maz.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w punktach sprzedaży znaków.

Serdecznie Zapraszamy.

 

 

 

 ZARZĄD KOŁA       

 

 

 

  W odpowiedzi na zapytania wędkarzy odnośnie zarybiania, w naszej galerii zdjęć dostępne jest zestawienie zarybiania ostanich czterech lat Makowskiego Zalewu jak i rzeki Orzyc.

 

      KOLEDZY WĘDKARZE

 

  Zarząd Koła Nr 36 "BOLT" uprzejmie zawiadamia członków Koła że dnia 06.11.2016r. organizuje zawody spinningowe na akwenie Brzuze.

Zapisy w dniu zawodów do godz. 7:00.

Wyjazd z Makowa o godz. 6:30, postój TAXI.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w zawodach.

 

                         ZARZĄD KOŁA

W niedzielę 04.09.2016 roku na Zalewie w Makowie Mazowieckim odbyły się zawody spławikowe o Mistrzostwo Szkółki Wędkarskiej.

Klasyfikacja medalowa:

   I miejsce - Maciej Henrykowski

     II miejsce - Nikola Ostrowska

     III miejsce - Maja Kubaszewska

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

   

  KOLEDZY WĘDKARZE

 

 Zarząd Koła Nr 36 "BOLT" uprzejmie zawiadamia członków Koła że dnia 22.10.2016r. organizuje wyjazd na połowy dorsza na Bałtyku.

Wyjazd do Władysławowa na nocleg w dn. 21.10.2016 r.  godz. 12:00. Odpłatność 180 zł, zapisy przyjmuje skarbnik Koła - decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona (21osób). Ostateczny termin wpłat do 14.10.2016r.        W przypadku rezygnacji odpłatność nie ulega zwrotowi. 

Jeżeli warunki pogodowe nie będą sprzyjały istnieje możliwość  zmiany terminu wyjazdu.

 

Serdecznie zapraszamy.             

 

                        ZARZĄD KOŁA

  

      

 

 

            KOLEDZY WĘDKARZE

 

 

 

Zarząd Koła nr "36" BOLT zawiadamia, że dnia 04.09.2016r. organizuje zawody spławikowe na Zalewie o Mistrzostwo Szkółki Wędkarskiej. Zapisy w dniu zawodów do godziny 7:30. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 02.09.2016r. w punktach sprzedaży znaków. Zapraszamy młodzież do lat 16 do wzięcia udziału w zawodach.

 

 

 

 ZARZĄD KOŁA