AKTUALNOŚCI

 

OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

KOŁO NR.36''BOLT'' W MAKOWIE MAZOWIECKIM

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła nr. 36 ''BOLT'' zaprasza Zarząd i członków Koła na Walne Sprawozdawcze zebranie.

Zebranie odbędzie się w dniu 11 grudzień 2022 r. o godz. 9.30 pierwszy termin, 

godz. 10.00 drugi termin, w sali bankietowej "MONIKA" na ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 29

                                                                                                 Serdecznie Zapraszamy 

                                                                                                ZARZĄD KOŁA 

 

OGŁOSZENIE

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła nr.36 ''BOLT'' zawiadamia że  w dn. 06-11-2022r 

organizuje zawody spiningowe na zakończenie sezonu wędkarskiego.

Zbiórka o godz. 7.00  przy moście  w miejscowośći Brzuze

Zawody odbędą sie na żywej rybie, każdy z zawodników 

zobowiązany jest do przetrzymywania złowionej ryby w siatce wędkarskiej

Przewidziane są puchary za pierwsze trzy miejsca na podium,

za najdłuższą rybę i inne atrakcyjne nagrody.

Zapisy oraz więcej informacji w sklepach wędkarskich w Makowie Maz.

oraz u kapitana sportowego pod nr. tel. 534 523 423

                             SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

                                     ZARZĄD KOŁA            

 

OGŁOSZENIE

Koledzy Wędkarze

Zarząd Koła nr. 36 ''BOLT'' uprzejmnie zaprasza

członków Koła nr.36 Bolt w dniu 20-10-2022 r na sprzątanie rzeki Orzyc

w Makowie Maz. Spotykamy sie o godz. 16.00 na parkingu przy zalewie.

                                                                           SERDECZNIE ZPRASZAMY 

                                                                                   ZARZĄD KOŁA

 

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Koła nr.36 "BOLT" zaprasza w dniu 16 -X-2022r na zawody 

spławikowe na zakończenie sezonu letniego

oraz Mistrzostwo Szkółki Wędkarskiej wraz z wycieczką nad zalew  Wykrot

szczegółowy program :

6.00 - wyjazd autokarem z Makowa Mazowieckiego

6.30 - wyjazd autokarem z Krasnosielca

8.00 - planowany przyjazd nad zalew  Wykrot

8.30 - losowanie stanowisk

10.00 - rozpoczecie zawodów

14.00 - zakończenie zawodów

14.30- wręczenie nagród , ciepły posiłek

Prosimy o wczesniejsze zapisy w sklepach wędkarskich w Makowie Mazowieckim 

oraz u kolegów pod nr. tel. 

Piotr - 534523423

Marcin - 887304110

Zawody odbędą sie na żywej rybie , zgodnie z regulaminem PZW

Zapewniamy autokar , ciepły posiłek i atrakcyjne nagrody . 

Zapraszamy wszystkich członków Koła nr  36 "Bolt "

                                            ZARZĄD KOŁA 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

Zarząd Koła nr. 36 BOLT zaprasza w dn. 11-06-2022r. na otwarte zawody 

spławikowe  na zalewie w Makowie Mazowieckim o Puchar Burmistrza 

Makowa Mazowieckiego z okazji Dni Makowa 

Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych- junior i senior.

Zapisy uczestników zawodów od ogodz. 6.00 ,rozpoczęcie zawodów godz. 8.00

Zawody odbędą się na żywej rybie i zgodnie  z regulaminem PZW

                                                                SERDECZNIE ZAPRASZAMY

                                                             ZARZĄD KOŁA

 

OGŁOSZENIE 

Zarząd Koła nr.36 BOLT zaprasza dzieci w wieku do 14 lat

na Spławikowe Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka 

 Zawody odbędą się w dn. 29-V-2022 r o godz. 8,00 na zalewie  w Makowie Maz.

Zawody zostaną rozegrane w trzech kategoriach wiekowych

 do lat 7 , od 7 do 10 lat i od 10 do 14 lat

W programie przewidziane  nagrody i atrakcje dla dzieci.

Szczegółowe informacje pod nr. tel. 534 523 423

                                        SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

                                       ZARZĄD KOŁA

 

OGŁOSZENIE

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła nr.'' 36 Bolt'' zawiadamia członków Koła

że w dniu 08-05-2022r organizuje spinningowe zawody wędkarskie,

które odbędo się na akwenie Brzuze.

Zbiórka w Makowie Maz. o godz. 6.30 (Bank BGZ)

Zawody odbędą sie na żywej rybie , każdy z uczestników jest zobowiązany 

do posiadania siatki do przechowywania złowionych ryb.

                                        SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

                                   ZARZĄD KOŁA

 

 

OGŁOSZENIE

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła nr. 36 Bolt w Makowie Mazowieckim

zaprasza w dniu 03-04-2022r na wędkarskie zawody spławikowe 

o Mistrzostwo Koła nr. 36 Bolt.

Zawody odbędą się na zalewie w Makowie Mazowieckim.

Zawody odbędą sie zgodnie obowiązującym regulaminem PZW

Zapisy oraz więcej informacji w sklepach wędkarskich i u kolegów :

Marcin - 887304110

Piotr - 534523423

Przewidziane atrakcyjne nagrody.

Program Zawodów;

6.30 - Zbiórka 

7.00 - Losowanie stanowisk

9.00 - Rozpoczęcie zawodów

13.00 - Zakończenie zawodów

13.05 - Ważenie złowionych ryb

13.30 - Gorący posiłek , kawa , herbata

14.00 - Wręczenie nagród i zakończenie zawodów

                                ZARZĄD KOŁA

 

OGŁOSZENIE 

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła nr. 36 Bolt uprzejmie zaprasza

członków Koła 36 Bolt w dniu 31- 03-2022r

na sprzątanie zalewu w Makowie Mazowieckim.

Spotykamy sie o godz. 16.00 na parkingu przy zalewie 

                        SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

                            ZARZĄD KOŁA

 

 

OGŁOSZENIE

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła PZW nr. 36 ''BOLT'' zaprasza kol. Wędkarzy na Spotkanie Wigilijne

które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 r o godz. 17.00 w lokalu ''PIAST''

przy ul. Moniuszki 59 w Makowie Mazowieckim.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału

w punktach sprzedaży znaków .

Serdecznie zapraszamy.

                                                                                   ZARZĄD KOŁA

 

W dniu 24-10-2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo -Wyborcze Koła nr.36 Bolt w Makowie Mazowieckim

Nowy Zarząd Koła nr. 36 Bolt

Piotr Byjer - prezes 

Piotr Święcki - vice prezes - kapitan sportowy

Marcin Ostrowski - skarbnik

Zbigniew Jastrzębski - sekretarz

Dariusz Janicki - gospodarz

Tadeusz Sęk - członek zarządu

Stanisław Lisiewicz - członek zarządu

Janusz Sierak - członek zarządu

Jan Kubaszewski - członek zarządu

Ewa Ostrowska - członek zarządu

Rafał Święcki - członek zarządu

Komisja Rewizyjna 

Marek Archacki - przewodniczący

Zbigniew Pukas 

Zdzisław Święcki 

Stanisław Olkowski

Sławomir Kubszewski

Sąd Koleżeński 

Marian Paczkowski - przewodniczący

Wademar Kołodziński

Henryk Grądzik

Tomasz Pszczółkowski

Lech Chełchowski

 

OGŁOSZENIE

Ze względu na dużą ilość zakażeń na Covid 19 następuje zmiana

miejsca  Walnego Zebrania Koła Nr. 36 Bolt.

Walne Zebranie odbędzie sie w '' Dom Wesołka '' ul. Zielony Rynek 5

w Makowie Mazowieckim.

Termin i godzina walnego zebrania bez zmian.

                                                                                  ZARZĄD KOŁA

 

OGŁOSZENIE 

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła nr. "36 BOLT" zawiadamia członków Koła,

że dnia 17-10-2021r organizuje spinningowe zawody

na zakończenie letniego sezonu, które odbędą sie na akwenie Brzuze.

Zbiórka w Makowie Maz. (Bank BGŻ) o godz. 6;30 .

Zawody odbędą się na żywej rybie, każdy z uczestników 

zobowiązany jest do posiadania siatki do przetrzymywania złowionych ryb.

                                                                                        ZARZĄD KOŁA

 

OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

KOŁO nr.36 ''BOLT'' w Makowie Mazowieckim

ZAWIADOMIENIE

W dniu 24-X-2021 r o godz 9.30(w pierwszym terminie ), o godz 10.00 ( w drugim terminie)

odbędzie się w lokalu To-Tu w Makowie Mazowiecki ul. Moniuszki 117.

WALNE ZGROMADZENIE

SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1.Otwarcie obrad ,wybór Przewodniczącego, Sekretarza i powołanie Prezydium.

2.Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków , Mandatowej ,Wyborczej , Skrutacyjnej.

3.Sprawozdanie z działalności; Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

4. Omówienie i przyjęcie planu pracy i działalnosci oraz preliminarza budżetowego Koła na 2022r.

5. Wybory: Prezesa, Zarządu, Komisji Reizyjnej, Sądu Koleżenskiego, i Delegatów na Zjazd Okregowy

6. Przyjęcie uchwał i wniosków

7. Zakończenie obrad.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI , ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW 

ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU 

                                                                                                    ZARZĄD KOŁA

 

OGŁOSZENIE

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła'' 36 BOLT'' uprzejmnie zawiadamia członków koła że dnia 26-09-2021r

organizuje spławikowe zawody na zakończenie sezonu wędkarskiego.

Zawody odbędą się na zalewie w Makowie Mazowieckim 

w kategori Junior i Senior

Zapisy do godziny 7.00 w dniu zawodów

                                           Serdecznie Zapraszamy 

                                          ZARZĄD KOŁA

 

 

OGŁOSZENIE

Młodzieżowa Szkółka Wędkarska przy Kole nr.'' 36 BOLT''

zaprasza wszystkich chętnych od 8 do 16 lat do wzięcia udziału

w spławikowych zawodach wędkarskich zaliczanych jako Mistrzostwa Szkółki

Zawody odbędą się dn. 21-08-2021r na zalewie w Makowie Mazowieckim

Zapisy w dniu zawodów do godz.8:00 .

Obowiązkowa siatka do przetrzymywania ryb , zanęta i robaczki we własnym zakresie.

Zapraszamy wszystkich młodych uczestników do wzięcia udziału w zawodach.

                                        ZARZĄD KOŁA

OGŁOSZENIE

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła nr. 36 Bolt w Makowie Mazowieckim zaprasza w dn. 11-07-2021r

na zawody spławikowe o Mistrzostwo Koła 36 Bolt , oraz otwarte spławikowe 

zawody wędkarskie dla wszystkich chętnych wędkarzy

Zawody odbędą sie na zalewie w Makowie Mazowieckim

Zawody odbędą sie zgodnie z obowiązującym regulaminem PZW

a także z obostrzeniami związanymi ze stanem epidemi Covid 19

Wpisowe 30 zł. od zawodnika ( nie dotyczy członków koła 36 Bolt)

zostanie przeznaczona na nagrody.

Program Zawodów

5.00 - zbiórka zawodników 

5.30 - losowanie stanowisk

7.00 - rozpoczęcie łowienia 

11.00 - zakończenie łowienia 

11.05 - ważenie ryb

11.30 - gorący posiłek , kawa , herbata

12.00 - wręczenie nagród , zakończenie zawodów

Zapisy oraz wiecej informacjii u kolegów prowadzących sklepy wędkarskie 

w Makowie Mazowieckim oraz pod nr. tel.

Marcin - 887 304 110

Piotr - 534 523 423

                            SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

                   ZARZĄD KOŁA

 

 

 

 

ODWOŁANIE

W związku z wejściem w życie nowych obostrzeń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem

stanu epidemii,  Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie informuje że od dnia

19-10-2000r w strefie czerwonej Koła PZW obowiązuje :

Całkowity zakaz organizacji zawodów wedkarskich

Zarząd Koła nr. 36 Bolt  odwołuje  zawody spiningowe,

które miały się odbyć dnia 25-10-2020 r.

                                                                                                             ZARZĄD KOŁA

Ogłoszenie

Koledzy Wędkarze 

Zarząd Koła NR. 36 Bolt  zawiadamia że dn. 25-10-2020r. organizuje

na zakończenie sezonu spiningowe zawody wędkarskie,

które odbędą się na akwenie Brzuze.

Zawody odbędą się na żywej rybie, każdy z uczestników zobowiązany jest

do posiadania siatki do przetrzymywania złowionych ryb.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi

zasadami związanymi z pandemią Covid-19

Zbiórka w Makowie Mazowieckim o godz 6.30 ( Bank BGŻ)

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach.

                                                                           ZARZAD KOŁA

 

Ogłoszenie

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła NR. 36 Bolt  zawiadamia że dn. 11-10-2020r. organizuje

otwarte zawody spławikowe na zalewie w Makowie Mazowieckim

Liczba miejsc ograniczona , decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpisowe w wysokości 40 zł. od uczestnika (nie obowiązuje członków koła)

Kwota zostanie przeznaczona na nagrody. Zawody odbędą sie zgodnie z RAPR ,

a także obostrzeniami związanymi z okresem epidemii.

Zapisy do dn. 02-10-2020r pod nr. telefonu 887 304 110 oraz

534 523 423 oraz w sklepie wędkarskim. Planowane rozpoczęcie

zawodów o godz. 7.00 . Więcej informacji na stronie internetowej koła.

                                                                  Zapraszamy

                                                            ZARZĄD KOŁA

 

OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

KOŁO NR 36 ''BOLT'' w MAKOWIE MAZOWIECKIM

ZAWIADOMIENIE

W dniu 01-03-2020 o godz. 9:30 (w pierwszym terminie), o godz. 10:00 ( w drugim terminie)

odbędzie sie w lokalu TO-TU w Makowie Maz. ul. Moniuszki117

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1.Sprawozdanie z działalności Koła ,

a. Zarządu                             

b. Komisji Rewizyjnej          

  c. Sądu Koleżeńskiego         

2. Omówienie i przyjęcie planu pracy i działalności oraz

preliminarza budżetowego Koła na 2020r.

3. Dyskusja                                 

4.Przyjęcie uchwał i wniosków

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW

ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

                                                                           ZARZĄD KOLA

 

 

 

Terminarz organizacji zawodów wędkarskich

na rok 2020 Koła Nr. 36 Bolt

 

09-II-2020  - Podlodowe Mistrzostwa Koła - jeż. Brajnickie

11-IV-2020  -  Zawody Morskie                                         

19-IV-2020  -  Zawody spławikowe o Mistrzostwo Koła - zalew Maków Maz.

10-V-2020  -  Spinningowe Mistrzostwa Koła - zbiornik Brzuze

31-V-2020  -  Wędkarski Dzień Dziecka -zalew Maków Maz.

21-VI-2020  -  Puchar Burmistrza Makowa Maz. - zalew Maków Maz.

10-12-VII-2020  - Wekendowa wycieczka nad jezioro Mojtyny

02-VIII-2020  -  Zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Koła-  zalew Maków Maz.

16-VIII- 2020 - Zawody gruntowe - zalew Maków Maz.

30-VIII-2020  -  Mistrzostwa Szkółki Wędkarskiej - zalew Maków Maz.

20-IX-2020  -  Zawody spławikowe - zakończenie letniego

sezonu wędkarskiego - zalew Maków Maz.

18-X-2020  - Zawody spinningowe - zbiornik Gnojno

                                                                               Zarząd Koła         

 

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła Nr. 36 Bolt uprzejmnie zawiadamia członków koła

że w roku 2020 w ramach promocjii Koła Nr. 36 Bolt ,

 podczas zakupu znaków wędkarskich będą rozprowadzane

breloczki z logiem koła.

Serdecznie zapraszamy do zakupu znaków

                                                       ZARZĄD KOŁA

 

 

KOLEDZY WĘDKARZE !!!

Zarząd Koła PZW Nr. 36 ''BOLT'' zaprasza kol. Wędkarzy na Spotkanie Wigilijne

które odbędzie się w dn. 20 grudnia 2019 r o godz. 17.00 w lokalu 

przy ul. Moniuszki 117 ( Bar TO TU) w Makowie Maz.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału

w punktach sprzedaży znaków

 Serdecznie zapraszamy

                                                                    ZARZĄD  KOŁA

 

 

OGŁOSZENIE

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła nr. "36 BOLT "zawiadamia członków koła

że dnia 20-10-2019 r  na zakończenie letniego sezonu 

organizuje spiningowe zawody wędkarskie

 które odbędą sie na akwenie Brzuze.

Zbiórka w Makowie Maz . (Bank BGŻ) o godz. 6;30

                                                     ZARZĄD KOŁA

 

Ogłoszenie

Zarząd Koła Nr. "36 BOLT" uprzejmnie zaprasza członków koła

w dniu 17-10-2019 r na sprzątanie

zalewu w Makowie Mazowieckim .

Spotykamy się o godz. 15;30 na parkingu przy zalewie

                                           ZARZĄD KOŁA

 

OGŁOSZENIE

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła Nr. 36 "BOLT" zawiadamia że dn.  22-09-2019r.

organizuje zawody spławikowe na Zalewie w dwóch kat. -

junior i senior na zakończenie letniego sezonu wedkarskiego.

Zapisy w dniu zawodów do godz. 7;00

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w zawodach .

                                                                  ZARZĄD KOŁA

 

 

 

OGŁOSZENIE

KOLEDZY  WĘDKARZE

Zarząd Koła Nr.36 ''BOLT'' uprzejmie zawiadamia członków Koła ,

że dn. 06.10.2019r. organizuje połowy dorsza na Bałtyku.

Wyjazd do Darłowa na nocleg w dn. 05.10.2019r. godz. 10:00

z Makowa Mazowieckiego (postój TAXI)

Nocleg w cztero-osobowych kajutach na kutrze.  Odpłatność 180 zł.

Zapisy do 14.09.2019r. przyjmuje skarbnik Kola - decyduje kolejność zgłoszeń.

Ilość miejsc ograniczona ( 21 osób )

W przypadku rezygnacji odpłatność nie ulega zwrotowi.   

Z powodu złych warunków pogodowych istnieje możliwość zmiany terminu wyjazdu.

Serdecznie zpraszamy .                        

                                                                                            ZARZĄD KOŁA

 

Ogłoszenie

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła Nr.'' 36 BOLT'' uprzejmie zawiadamia członków koła że dnia

 2-4 sierpnia 2019r organizuje wycieczkę wędkarską nad jezioro w okolicach Jedwabna.

Wpisowe 20 zł i numer PESEL przy zgłoszeniu w punktach sprzedaży znaków,

w których udzielane będą niezbędne informacje.

Zapisy chętnych do dnia 20-07-2019r  - ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

                                                                                                                                            ZARZĄD KOŁA                             

Ogłoszenie

Zawody o Puchar Burmistrza Makowa Mazowieckiego

Zarząd Koła nr. 36 BOLT zaprasza w dniu 16-06-2019r na otwarte zawody spławikowe

o Puchar Burmistrza Makowa Mazowieckiego w ramach Dni Makowa

Zbiórka uczestników i zapisy do godz. 7.00

Planowane rozpoczęcie zawodów  godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wędkarzy  

z opłaconymi składkami na 2019 r. w Okręgu Mazowieckim

                                                                                                                      Zarząd Koła                

 

 

Ogłoszenie

Wędkarski Dzień Dziecka

Zarząd Koła Nr 36 ''BOLT" uprzejmnie zaprasza wszystkie dzieci do lat 15

w dn. 02 czerwca 2019 r. nad zalew w Makowie Maz.  na spławikowe zawody

wędkarskie z okazji Dnia Dziecka . Zgłoszenia uczestników do godz. 8:00

Zawody odbędą sie w trzech kategoriach wiekowych.

Wymagana siatka do przetrzymywania złowionych ryb.

Każdy uczestnik otrzyma upominek.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału .

                                     ZARZĄD  KOŁA

 

 

Ogłoszenie

Koledzy Wędkarze

Zarząd Koła Nr. 36 Bolt zawiadamia że w dniu 19-05-2019 r

organizuje zawody spinningowe na akwenie Brzuze

Zapisy w dniu zawodow do godz. 7:00

Wyjazd z Makowa o godz. 6:30 postój TAXI

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w zawodach

                                 ZARZĄD  KOŁA

 

Ogłoszenie

Koledzy Wędkarze

Zarząd Koła nr. 36 BOLT uprzejmie zaprasza członków Koła

w dniu 11-04-1019 r na sprzatanie zalewu w Makowie Mazowieckim.

Spotykamy sie o godz. 16.00 na parkingu przy zalewie

                                                    ZARZĄD KOŁA

 

OGŁOSZENIE

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła nr. 36 BOLT uprzejmnie zawiadamia  członków kola

że dnia 14-04-2019r organizuje spławikowe zawody o mistrzostwo Koła

które odbędą sie na zalewie w Makowie Maz. w klategorii Junior Senior

Zapisy do godz. 7.00 w dniu zawodow

                                                                      ZARZĄD KOŁA

 

O K R Ę G   M A Z O W I E C K I  

      P O L S K I E G O   Z W I Ą Z K U   W Ę D K A R S K I E G O

Koło nr  36 „BOLT” w Makowie Mazowieckim

Z A W I A D O M I E N I E

      W dniu 03.03.2019 o godz. 9:30 (w pierwszym terminie), o godz. 10:00 (w drugim terminie)

odbędzie się w lokalu To-Tu w Makowie Maz ul. Moniuszki 117.

W A L N E    Z G R O M A D Z E N I E    SP R A W O Z D A W C Z E

  Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

  1. Sprawozdanie z działalności Koła,

a/ Zarządu,

b/ Komisji Rewizyjnej

c/ Sądu Koleżeńskiego.

2. Omówienie i przyjęcie planu pracy i działalności oraz preliminarza budżetowego Koła na 2018 r.

3. Dyskusja.

4. Przyjęcie uchwał i wniosków.

 

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW

ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                      ZARZĄD KOŁA

                                                                  KOLEDZY WĘDKARZE!!!

 

                                          Zarząd Koła PZW Nr 36 „BOLT” zaprasza kol. Wędkarzy na Spotkanie Wigilijne

   Które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018r. o godz. 17.00 w lokalu przy ul. Moniuszki 117 (Bar TO-TU) w Makowie Maz.

   Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w punktach sprzedaży znaków.

                                                   Serdecznie zapraszamy.

 

                                                                                               ZARZĄD KOŁA

 

          Zarząd Koła Nr.36”BOLT” zawiadamia członków Koła,

że dn. 28.10.2018r. Na zakończenie letniego sezonu organizuje spinningowe zawody

  wędkarskie, które odbędą się na akwenie Brzuze.

 Zbiórka w Makowie Maz. (Bank BGŻ) o godz. 6:30

      

                                                  

                                                                

                                                         

         OGŁOSZENIE

Ze względu na przeprowadzone zarybianie wprowadza się ZAKAZ WĘDKOWANIA na zalewie w Makowie Maz.
Zakaz wprowadza się od 11.10.18r godz.10:00 do dn. 12.10.18r. godz.24:00

                      Zarząd Koła nr.36 „BOLT”

 

OGŁOSZENIE 

                                   Zarząd Koła Nr 36 ”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków Koła, że dn. 30.09.2018r. Organizuje wyjazd

                               na połowy dorsza na Bałtyku. Wyjazd do Władysławowa na nocleg   w dn. 29.09.2018 r.

go                       godz. 12:00Odpłatność 170 zł, zapisy przyjmuje skarbnik Koła – decyduje kolejność zgłoszeń.

                           Ilość miejsc ograniczona (21osób). Ostateczny termin wpłat do 21.09.2018r

                              W przypadku rezygnacji odpłatność nie ulega zwrotowi.

                                     Z powodu złych warunków pogodowych istnieje możliwość zmiany terminu wyjazdu.          

                         Serdecznie zapraszamy.                                                                                              Zarząd Koła

KOLEDZY WĘDKARZE                     

 Zarząd Koła Nr.36”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków Koła,

 że dn. 23.09.2018r.  na zakończenie letniego sezonu wędkarskiego organizuje

zawody spławikowe na Zalewie w dwóch kat. Junior i Senior.

Zapisy  do godz, 7:00  w dniu zawodów.     

                                                                                   Serdecznie Zapraszamy.                                                                               ZARZĄD KOŁA

 

KOLEDZY WĘDKARZE  

        Młodzieżowa Szkółka Wędkarska przy Kole Nr.36”BOLT” zaprasza uczestników

                    do lat 16 do wzięcia udziału w otwartych spławikowych zawodach wędkarskich „Zakończenie Wakacji”

zaliczanych jako Mistrzostwa Szkółki. Zawody odbędą się dn. 02.09.2018r. na Zalewie w Makowie.

Zapisy w dniu zawodów do godz. 8:00.

  Zapraszamy wszystkich młodych uczestników do wzięcia   udziału w imprezie.

                           

                                                                                ZARZĄD KOŁA

 

                                                                   KOLEDZY WĘDKARZE 

                      Zarząd Koła Nr.36”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków, że dn. 03-05. sierpnia 2018 r. organizuje

                             wycieczkę wędkarską nad jeź. Mojtyny. Wpisowe 20zł. i nr. PESEL przy zgłoszeniu w punktach

                                    sprzedaży znaków w których udzielane będą niezbędne informacje.

                                          Zapisy chętnych do dn. 22.07.2018r. – ilość miejsc ograniczona.

 

                                               Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

                                                                         

                                                                                                                     ZARZĄD KOŁA

KOLEDZY WĘDKARZE

                 Zarząd Koła Nr.36”BOLT” zawiadamia, że dnia 17.06.2018 (Niedziela) nad Makowskim Zalewem, 

                                                                 Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 

                             organizuje otwarte zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Makowa Maz. 

                         Zapisy w dniu zawodów do godz. 7:00.  

                        Przygotowanie na stanowiskach: 7:15 - 9:00

                        Zawody: 9:00 - 13:00

   Więcej informacji pod numerem telefonu: 511-540-053 

                                                                      Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w zawodach.

 

 

 

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki
oraz Koło nr 36 BOLT
zapraszają dzieci wraz z opiekunami
na Spławikowe Zawody Wędkarskie
organizowane w ramach
DNIA DZIECKA 2018

PROGRAM:
Zawody odbędą się 3 czerwca 2018 r. (NIEDZIELA) w godzinach 9.00-11.00 na Zalewie w Makowie Mazowieckim w trzech kategoriach wiekowych:
- Kategoria I – dzieci do 6 lat (TYLKO Z OPIEKUNEM)
-Kategoria II- dzieci od 7 do 10 lat
- Kategoria III- dzieci od 11- 14 lat.

Zapisy nad Zalewem do godziny 8.00.

Każdy uczestnik otrzyma paczkę zanęty TRAPER oraz pudełko białych robaków.

Dla zwycięzców przewidziano puchary i nagrody oraz dla wszystkich słodycze.

Uczestnicy obowiązkowo muszą przynieść siatkę do przetrzymywania złowionych ryb w czasie zawodów.

Więcej informacji pod nr telefonu: 511-540-05
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Zarząd Koła Nr. 36 „BOLT” zawiadamia, że w dniu 10.05.2018r

                               o godzinie 16:15 w Zespole Szkół Nr. 2 w 

                Makowie Mazowieckim odbędzie się nabór nowych członków

      chętnych do uczestnictwa w zajęciach Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej

              w roku 2018.

                Zapraszamy dzieci i młodzież do lat 15 z opiekunem.

 

 

 

KOLEDZY WĘDKARZE

                 Zarząd Koła Nr.36”BOLT” zawiadamia, że dn. 13.05.2018r.  organizuje  zawody spinningowe na akwenie Brzuze

                         Zapisy w dniu zawodów do godz. 7:00.   Wyjazd z Makowa godz 6:00postój TAXI.

                                                                      Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w zawodach.

                           

KOLEDZY WĘDKARZE                     

 Zarząd Koła Nr.36”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków Koła,

 że dn. 22.04.2018r. organizuje spławikowe zawody o mistrzostwo Koła,

które odbędą się na zalewie  w Makowie Maz. w kategorii Junior i Senior   

Zapisy  do godz, 6:30  w dniu zawodów.     

                                                                                   Serdecznie Zapraszamy.                                                                               ZARZĄD KOŁA

 

                                                                      

                 Zarząd Koła Nr. 36 „BOLT” zawiadamia, że w dniu 13.04.2018r

                               o godzinie 16:00 w Zespole Szkół Nr. 2 w 

                Makowie Mazowieckim odbędzie się nabór nowych członków

      chętnych do uczestnictwa w zajęciach Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej

              w roku 2018.

                Zapraszamy dzieci i młodzież do lat 15 z opiekunem.

 

 

 

 

 

 

KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła Nr.36”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków Koła,

          że dn. 11.03.2018r. organizuje podlodowe zawody wędkarskie o

     mistrzostwo Koła na jez. Burdąg.

 Wyjazd o godzinie 6:30 z postoju TAXI.

Zapisy w punktach sprzedaży do 8 marca. Odpłatność 10 zł.

Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać linkę asekuracyjną min. 10m.

                     

                                                        

                  

               Serdecznie zapraszamy.                                                           Zarząd Koła                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 O K R Ę G   M A Z O W I E C K I  

      P O L S K I E G O   Z W I Ą Z K U   W Ę D K A R S K I E G O

Koło nr  36 „BOLT” w Makowie Mazowieckim

Z A W I A D O M I E N I E

      W dniu 25.02.2018 o godz. 9:30 (w pierwszym terminie), o godz. 10:00 (w drugim terminie)

odbędzie się w lokalu To-Tu w Makowie Maz ul. Moniuszki 117.

W A L N E    Z G R O M A D Z E N I E    SP R A W O Z D A W C Z E

  Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

  1. Sprawozdanie z działalności Koła,

a/ Zarządu,

b/ Komisji Rewizyjnej

c/ Sądu Koleżeńskiego.

2. Omówienie i przyjęcie planu pracy i działalności oraz preliminarza budżetowego Koła na 2018 r.

3. Dyskusja.

4. Przyjęcie uchwał i wniosków.

 

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW

ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                      ZARZĄD KOŁA

 

 

      KOLEDZY WĘDKARZE

j                     Zarząd Koła nr. 36 "BOLT" uprzejmie zawiadamia członków Koła,

                      że w roku 2018 w ramach promocji Koła Nr 36 "Bolt" będą 

                      rozprowadzane podczas zakupu znaków wędkarskich breloczki                                                         z logiem Koła.

 

 

OGŁOSZENIE 

                                   Zarząd Koła Nr 36 ”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków Koła, że dn. 17.03.2018r. Organizuje wyjazd

                                   na połowy dorsza na Bałtyku. Wyjazd do Władysławowa na nocleg   w dn. 16.03.2018 r. godz. 12:00.

go                              Odpłatność 170 zł, zapisy przyjmuje skarbnik Koła – decyduje kolejność zgłoszeń.

                                  Ilość miejsc ograniczona (21osób). Ostateczny termin wpłat do 02.03.2017r. 

                                  W przypadku rezygnacji odpłatność nie ulega zwrotowi.

                                  Z powodu złych warunków pogodowych istnieje możliwość zmiany terminu wyjazdu.          

                         Serdecznie zapraszamy.                                                                                   Zarząd Koła     

                                                             

 

 

KOLEDZY WĘDKARZE

                 Zarząd Koła Nr.36”BOLT” zawiadamia, że dn. 29.10.2017r.  organizuje  zawody spinningowe na akwenie Brzuze

                         Zapisy w dniu zawodów do godz. 7:00.   Wyjazd z Makowa godz 6:30postój TAXI.

                                                                      Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w zawodach.

                                   ZARZĄD KOŁA

         

          

  

 

                                 

  KOLEDZY WĘDKARZE  

    Zarząd Koła Nr.36”BOLT” zawiadamia, że dn. 03.09.2017r. organizuje  zawody spławikowe na Zalewie o Mistrzostwo Szkółki Wędkarskiej.

       Zapisy w dniu zawodów do godz.8:00. Prosimy o potwierdzenie udziału do dn. 01.09.2017r. w punktach sprzedaży znaków.

                  Zapraszamy młodzież do lat 16 do wzięcia udziału w zawodach.

                           

                                                                                ZARZĄD KOŁA

 

 

 

 

KOLEDZY WĘDKARZE  

Młodzieżowa Szkółka Wędkarska przy Kole Nr.36”BOLT” zaprasza uczestników do lat 16

       do wzięcia udziału w spławikowych zawodach wędkarskich dn. 20.08.2017r. na Zalewie w Makowie.

                   Zapisy w dniu zawodów do godz. 8:00.  Zapraszamy wszystkich młodych uczestników do wzięcia udziału w imprezie.

                           

                                                                                ZARZĄD KOŁA

 

 

KOLEDZY WĘDKARZE

 

                        Zarząd Koła Nr.36”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków Koła,

 że dn. 21.05.2017r. organizuje spinningowe zawody o mistrzostwo Koła,

które odbędą się na akwenie Brzuze.

 Zbiórka w Makowie Maz. (postój TAXI) o godz. 6:00

   

                                                                                        Zarząd Koła

                                                                                                                                                                                

 

                                                                              

KOLEDZY WĘDKARZE                     

 Zarząd Koła Nr.36”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków Koła,

 że dn. 23.04.2017r. organizuje spławikowe zawody o mistrzostwo Koła,

które odbędą się na zalewie  w Makowie Maz. w kategorii Junior i Senior   

Zapisy  do godz, 7:00  w dniu zawodów.     

                                                                                   Serdecznie Zapraszamy.                                                                               ZARZĄD KOŁA

OGŁOSZENIE 

                                   Zarząd Koła Nr 36 ”BOLT” uprzejmie zawiadamia członków Koła, że dn. 08.04.2017r. Organizuje wyjazd

                               na połowy dorsza na Bałtyku. Wyjazd do Władysławowa na nocleg   w dn. 07.04.2017 r.

go                       godz. 12:00. Odpłatność 180 zł, zapisy przyjmuje skarbnik Koła – decyduje kolejność zgłoszeń.

                           Ilość miejsc ograniczona (21osób). Ostateczny termin wpłat do 31.03.2017r

                              W przypadku rezygnacji odpłatność nie ulega zwrotowi.

                                     Z powodu złych warunków pogodowych istnieje możliwość zmiany terminu wyjazdu.          

                         Serdecznie zapraszamy.                                                                                              Zarząd Koła                                                                                                                                                                  

       O K R Ę G   M A Z O W I E C K I

    P O L S K I E G O   Z W I Ą Z K U   W Ę D K A R S K I E G O

Koło nr  36 „BOLT” w Makowie Mazowieckim

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 19.02.2017 o godz. 9:30 (w pierwszym terminie), o godz. 10:00 (w drugim terminie)

odbędzie się w lokalu To-Tu w Makowie Maz ul. Moniuszki 117.

 

W A L N E    Z G R O M A D Z E N I E    

 SP R A W O Z D A W C Z O – WYBORCZE KOŁA

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 

1.    Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego, Sekretarza i powołanie Prezydium.

2.    Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej.

3.    Sprawozdanie z działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

4. Omówienie i przyjęcie planu pracy i działalności oraz preliminarza budżetowego Koła na 2017 r.

5. Wybory: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Koła, Sądu Koleżeńskiego i Delegatów na Zjazd Okręgowy.

6. Przyjęcie uchwał i wniosków.

7. Zakończenie obrad.

 

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW

ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

 

                                                                                                                  ZARZĄD KOŁA

 

 

 

 

 

       KOLEDZY WĘDKARZE

Zarząd Koła Nr 36 "BOLT" uprzejmie zawiadamia, że w dniu 29.01.2017 roku organizuje podlodowe zawody wędkarskie o Mistrzostwo Koła, które odbędą się na jeziorze Burdąg. Wyjazd uczestników z Makowa Mazowieckiego o godzinie 6:30 przy postoju TAXI. Zapisy u skarbnika Koła, odpłatność 10 zł.

 

 

 

   ZARZĄD KOŁA

 

  KOLEDZY WĘDKARZE !!!

 

Zarząd Koła PZW Nr 36 "BOLT" zaprasza kolegów Wędkarzy na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r. o godzinie 17:00 w barze To-Tu ul. Moniuszki w Makowie Maz.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w punktach sprzedaży znaków.

Serdecznie Zapraszamy.

 

 

 

 ZARZĄD KOŁA       

 

 

 

  W odpowiedzi na zapytania wędkarzy odnośnie zarybiania, w naszej galerii zdjęć dostępne jest zestawienie zarybiania ostanich czterech lat Makowskiego Zalewu jak i rzeki Orzyc.

 

      KOLEDZY WĘDKARZE

 

  Zarząd Koła Nr 36 "BOLT" uprzejmie zawiadamia członków Koła że dnia 06.11.2016r. organizuje zawody spinningowe na akwenie Brzuze.

Zapisy w dniu zawodów do godz. 7:00.

Wyjazd z Makowa o godz. 6:30, postój TAXI.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w zawodach.

 

                         ZARZĄD KOŁA

W niedzielę 04.09.2016 roku na Zalewie w Makowie Mazowieckim odbyły się zawody spławikowe o Mistrzostwo Szkółki Wędkarskiej.

Klasyfikacja medalowa:

   I miejsce - Maciej Henrykowski

     II miejsce - Nikola Ostrowska

     III miejsce - Maja Kubaszewska

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

   

  KOLEDZY WĘDKARZE

 

 Zarząd Koła Nr 36 "BOLT" uprzejmie zawiadamia członków Koła że dnia 22.10.2016r. organizuje wyjazd na połowy dorsza na Bałtyku.

Wyjazd do Władysławowa na nocleg w dn. 21.10.2016 r.  godz. 12:00. Odpłatność 180 zł, zapisy przyjmuje skarbnik Koła - decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona (21osób). Ostateczny termin wpłat do 14.10.2016r.        W przypadku rezygnacji odpłatność nie ulega zwrotowi. 

Jeżeli warunki pogodowe nie będą sprzyjały istnieje możliwość  zmiany terminu wyjazdu.

 

Serdecznie zapraszamy.             

 

                        ZARZĄD KOŁA

  

      

 

 

            KOLEDZY WĘDKARZE

 

 

 

Zarząd Koła nr "36" BOLT zawiadamia, że dnia 04.09.2016r. organizuje zawody spławikowe na Zalewie o Mistrzostwo Szkółki Wędkarskiej. Zapisy w dniu zawodów do godziny 7:30. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 02.09.2016r. w punktach sprzedaży znaków. Zapraszamy młodzież do lat 16 do wzięcia udziału w zawodach.

 

 

 

 ZARZĄD KOŁA