17-X-2019 r Sprzątanie zalewu w Makowie Mazowieckim