24-10-2021r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze