Walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze 19.02.2017